Czy SMOG jest równie groźny jak smok?

Smog to szczególny typ zanieczyszczenia powietrza.

Smog to szczególny typ zanieczyszczenia powietrza. Jest on bowiem mieszaniną cieczy (głównie para wodna), gazów (m.in. tlenki siarki, węgla) oraz ciała stałego (m.in. pyłki roślin i pyły  powstające po spalaniu paliw). Po raz pierwszy w historii, termin ten został użyty w 1952 roku w Londynie. Przez pięć grudniowych dni, stolica Wielkiej Brytanii, była pozbawiona ruchów powietrza nad miastem. Gazy i pyły z kominów mieszkańców tego miasta koncentrowały się, a typowa „pogoda angielska” spowodowała, poprzez dużą wilgotność produkcję aerozolu, który był zabójczy. 

Od tego momentu zjawisko zwane smogiem zostało odnotowane wielokrotnie, w różnych rejonach świata.

Badania naukowe na smogiem doprowadziły do odkrycia jego drugiej odmiany- smogu fotochemicznego, zwanego także Los Angeles.

Jest to „mgła” powstająca w ciepłe dniu, z minimalnym udziałem pary wodnej przy dużej koncentracji gazów powstających głownie z silników samochodów. W Polsce dominuje smog typu londyńskiego, zwłaszcza w miejscach o dużej koncentracji budynków ogrzewanych paliwem stałym (np. złej jakości węglem, w piecach nieprzystosowanych do adekwatnego typu opału).

W Polsce dominuje smog typu londyńskiego.

Mało kto wie, że jesteśmy w stanie skutecznie walczyć ze smogiem, co w perspektywie czasu może doprowadzić do jego całkowitego wyeliminowania.

Są to trzy proste kroki:

  • Pierwszy z nich, to zwykła segregacja odpadów. Czynność ta pomoże w recyklingu materiałów, które mogą mieć więcej niż jedno życie.
  • Kolejnym krokiem jest niespalanie śmieci, zwłaszcza plastiku i gumy w jakichkolwiek piecach, które nie są do tego przystosowane. Spalanie 1 tony plastiku w warunkach niekontrolowanych produkuje ok. 3 tCO2 (tzw. równoważnika dwutlenku węgla) oraz szereg substancji toksycznych, w tym kancerogennych.
  • Ostatnim elementem pomagającym zwalczać smog jest ograniczenie użycia plastiku. To od nas zależy, czy będziemy dalej go wybierali, np. jako opakowania na produkty codziennego użycia, czy komponent ubrań.

Zobacz podobne

Kwarc, czyli prosty związek chemiczny na bazie krzemu…

Czytaj

Minerały tworzą naszą planetę i wykorzystywane są przez organizmy żywe w codziennym funkcjonowaniu.

Czytaj

A czy zastanawialiście się kiedyś, jakie prezenty potomnym pozostawi nasza cywilizacja?

Czytaj

Pamiętacie powiedzenie o „odradzaniu się jak Feniks z popiołów”?

Czytaj