Zrealizowane projekty

JSW działa na rzecz lokalnych społeczności. Nasze projekty koncentrują się na kilku płaszczyznach: prospołecznej, edukacyjnej, sportowej, ekologicznej i kulturalnej. Co roku lista zrealizowanych inicjatyw wydłuża się o kolejne pozycje. Zobaczcie co robiliśmy w latach ubiegłych…