Działania dla społeczności lokalnych

Szczególna troska o otoczenie lokalne jest wizytówką podejścia JSW do zrównoważonego rozwoju. Grupa JSW nie mogłaby koncentrować się wyłącznie na otoczeniu przyrodniczym i pomijać otoczenie społeczne.

Społeczność lokalna jest zresztą od lat w centrum uwagi naszej firmy. Na niej też skupiają się działania z rozbudowanych projektów zaangażowania społecznego. Właśnie na poziomie lokalnym udzielana jest nieformalna społeczna licencja na działanie. 

Przez cały ubiegły rok we wszystkich eventach zorganizowanych dla społeczności lokalnych wzięło udział 42 tysiące osób!

Cieszymy się, że chętnie uczestniczycie we wszystkich naszych inicjatywach!

1156
Ilość dzieci (w wieku od 5 do 12 lat) uczestniczących w warsztatach organizowanych w ramach Kopalni Wiedzy JSW
50
Ilość warsztatów naukowych w ramach Kopalni Wiedzy JSW dla dzieci z lokalnych szkół
12
IIość eventów Kopalni Wiedzy JSW
 1. Ilość osób ze społeczności lokalnych uczestniczących w wydarzeniach (pikniki, pokazy, koncerty itd.) organizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – 42 tys.
 2. Współpraca z organizacjami (realizowana przez Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu): 
  • Domy dziecka –
  • Kluby sportowe – 6
  • Szkoły podstawowe i średnie – 25
  • Uczelnie wyższe – 3
 3. Ilość osób objętych  pomocą w postaci darów rzeczowych i finansowych:
  • dary rzeczowe przekazane w ramach akcji wolontariackiej: Pracownicy JSW – dzieciom (akcja skierowana do dzieci z rodzin najuboższych) ok. 250 osób
  • zorganizowanie wyjazdów (kolonie, letnie, zimowiska, wycieczki) – 120 dzieci z trzech domów dziecka