Kontakt

Nowa Kopalnia Wiedzy jest projektem realizowanym przez Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Koordynatorzy

Agnieszka Barzycka 
Kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

tel. +48 32 756 4412
tel. +48 662 110 799

e-mail: abarzycka@jsw.pl 
e-mail: csr@jsw.pl

Paulina Pankiewicz
Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

tel. +48 32 756 4349
e-mail: papankiewicz@jsw.pl

Bogumiła Czyż
Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

tel. +48 32  756 4339
e-mail: bczyz@jsw.pl

Wspieramy rodziny

dotknięte pandemią

Platforma łączy skierowaną do pracowników JSW akcję #popracyzostańwdomu z działaniami na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, które realizuje Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Więcej