Kontakt

Nowa Kopalnia Wiedzy jest projektem realizowanym przez Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Koordynatorzy

Agnieszka Barzycka 
Kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

tel. +48 32 756 4412
tel. +48 662 110 799

e-mail: [email protected] 
e-mail: [email protected]

Paulina Pankiewicz
Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

tel. +48 32 756 4349
e-mail: [email protected]

Bogumiła Czyż
Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

tel. +48 32  756 4339
e-mail: [email protected]