A czy zastanawialiście się kiedyś, jakie prezenty potomnym pozostawi nasza cywilizacja?

Podział czasu geologicznego jest oparty na istotnych zmianach zachodzących na naszej planecie.

Eony, epoki, czy okresy zostały wyodrębnione np. na podstawie dużych zmian w środowisku.

Takimi zmianami była m.in. szybka ewolucja roślin, która doprowadziła bezpośrednio do powstania pokładów węgla w wielu miejscach na Ziemi (karbon, ok 360-300 mln lat temu). Inny przykład to trias (350-200 mln lat temu), czas ponownego zasiedlana ekosystemów przez organizmy, po jednym z największych wielkich wymierań na naszym globie.

Działalność człowieka, od początku jego istnienia, powoduje zmiany w środowisku naturalnym. Rewolucja przemysłowa zintensyfikowała ten proces. Obecnie, w osadach, które współcześnie się tworzą możemy znaleźć np. mikroplastik. Ostatnie badania udowodniły, że jest on rozprzestrzeniony w całej atmosferze, możemy znaleźć go na szczytach najwyższych gór i w najgłębszych rowach oceanicznych. Dotarł wszędzie. Plastik i inne śmieci (przedmioty metalowe, szklane) o wielkości powyżej kilku centymetrów są uważane z skamieniałości „techniczne”.

Prace nad rozczepieniem atomu, poprzez liczne próby jądrowe, jak również użycie broni atomowej podczas drugiej wojny światowej doprowadziły, do dystrybucji pewnych pierwiastków w ich nienaturalnie podwyższonych koncentracjach.

W skałach tworzących się od lat czterdziestych ubiegłego stulecia, w wielu miejscach, mamy pozytywną anomalię pierwiastków powstających po rozpadzie promieniotwórczym (np. 137Cs, 90Sr, 239Pu, 240Pu, 241Am, 131I). Te, wraz z innymi przesłankami (np. zmiany w bioróżnorodności gatunków) doprowadziły do wydzielenia nowej epoki geologicznej zwanej antropocenem (Gr. anthropos– człowiek + Gr.  kainos– współcześnie).