Co to jest
stal?

Stal, to najczęściej stosowany materiał konstrukcyjny, produkowane są z niej narzędzia, sprzęty i wiele innych elementów, które służą nam każdego dnia.

Stal to zdumiewający metal, który przybiera mnóstwo kształtów.

Stalą nazywa się cieplnie i plastycznie obrabiany stop żelaza, w którym zawartość węgla jest mniejsza od 2%.

Im więcej węgla w stali tym twardsza stal.

POLSKIE HUTY ROCZNIE ZUŻYWAJĄ ŚREDNIO 2-3 MLN TON KOKSU DO PRODUKCJI STALI.

Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi działalność górniczą związaną w głównej mierze z eksploatacją węgla koksującego. Węgiel ten, obok rudy żelaza jest niezbędnym surowcem służącym do produkcji stali, która pozostaje jednym z kluczowych materiałów wykorzystywanych w budownictwie, produkcji różnego rodzaju maszyn, statków, samochodów czy po prostu przedmiotów codziennego użytku. Jej zapotrzebowanie na całym świecie systematycznie wzrasta. Alternatywne technologie takie jak huty wodorowe, które mogłyby zastąpić koks przy jej produkcji na chwilę obecną są wysoce nieopłacalne.

Gdzie używa się stali?

monetach, które mamy w portfelu

wiatrakach w elektrowniach wiatrowych

kadłubach statków i platformach morskich

kuchni, restauracji czy ogólnie pojętej gastronomii

karoserii samochodów

instalacji elektrycznych

Pobierz pełną wersję materiału edukacyjnego

Zobacz podobne