Wodór – paliwo przyszłości

Wodór jest wyjątkowym pierwiastkiem. Dzięki niemu występują wiązania wodorowe zmieniające właściwości różnych substancji np. łączy dwie nici DNA, bez niego temperatura wrzenia wody byłaby ujemna!

Wodór jest wyjątkowym pierwiastkiem. Dzięki niemu występują wiązania wodorowe zmieniające właściwości różnych substancji np. łączy dwie nici DNA, bez niego temperatura wrzenia wody byłaby ujemna!

Co to jest wodór?

  • Wodór (1H) jest najlżejszym i najprostszym pierwiastkiem chemicznym. Atom wodoru zbudowany jest z 1 protonu i krążącego dookoła niego 1 elektronu.
  • Wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie i jednym z najczęściej spotykanych pierwiastków na Ziemi.
  • W stanie wolnym występuje w niedużych ilościach w górnych warstwach atmosfery oraz w gazach wulkanicznych, czasem w gazie ziemnym oraz w granicie i innych skałach. W postaci związanej wodór wchodzi w skład wielu związków nieorganicznych i organicznych.
  • Jego zasoby są właściwie nie do wyczerpania. Najwięcej tego pierwiastka jest w wodzie (H2O).

W jakiej postaci występuje wodór?

W stanie lotnym - wodór jest bezbarwnym, bezwonnym gazem o najmniejszej gęstości z pośród wszystkich gazów. Jest natomiast łatwo palny! Z powietrzem lub tlenem tworzy wybuchową mieszaninę zwaną mieszaniną piorunującą. Jednak sam nie zapala się w temperaturze pokojowej, musi pojawić się iskra lub wysoka temperatura. Może być także przechowywany w stanie ciekłym w temperaturze poniżej -240,18 °C.

Czy wodór jest produkowany w JSW?

Tak. Podczas procesu koksowania węgla. Oczyszczony gaz koksowniczy – składa się w dominującej części z wodoru, który stanowi ok. 55% objętościowych tego gazu. Wodór jest zatem produkowany w koksowniach Grupy JSW S.A.

  • JSW Innowacje S.A. pracuje nad wdrożeniem technologii separacji wodoru wysokiej czystości z gazu koksowniczego z przeznaczeniem dla ogniw paliwowych. Technologia ta pozwoli pośrednio wpłynąć na ochronę środowiska, natomiast węgiel koksowy może zostać uznany za źródło zielonej energii. Wprowadzenie autobusów miejskich zasilanych wodorem i rozwój infrastruktury tankowania wodoru pozwoli na polepszenie jakości powietrza w regionach dotkniętych smogiem.
  • Koks produkowany w koksowniach Grupy JSW S.A. jest wykorzystywany głównie w procesach metalurgicznych – w technologii produkcji stali.
  • Separacja wodoru z gazu koksowniczego w oparciu o technologię PSA, polega na  odseparowaniu i oczyszczeniu wodoru, który może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania (szpitale, szkoły, urzędy).

Pobierz pełną wersję materiału edukacyjnego