Uwaga! Drugie WYZWANIE NAUKOWE

Drugie WYZWANIE NAUKOWE

PRZYRODA WOKÓŁ NAS

A zatem ogłaszamy drugie “Wyzwanie naukowe” dla UCZNIÓW szkół podstawowych.
Temat “Wyzwania” to: EKOLOGICZNY DOM lub SZKOŁA

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów klas 1-8 ze szkół podstawowych, z woj. śląskiego.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Pracę konkursową zgłasza nauczyciel. Jedna klasa może wykonać tylko jedną pracę. Nie ma limitu liczby zgłoszonych prac z danej szkoły.

Termin nadsyłania prac: 18 listopada 2022 r. na adres: [email protected]

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką – czekamy na makiety, filmy, rysunki, prace przestrzenne. Liczymy na Waszą kreatywność J Pamiętajcie! Cenimy prace zespołowe.