Sztuczna inteligencja z dnia na dzień wyręcza człowieka w wielu dziedzinach życia.

Intensywny rozwój technologii przyczynia się do stosowania innowacyjnych metod w wielu sektorach gospodarki.

Za jedną z najważniejszych technologii przyszłości uważana jest sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI), która mimo braku precyzyjnego zdefiniowania jest obiektem zainteresowania wielu sektorów gospodarki, a także naukowców. Rezultatem wieloletniej pracy nad AI jest jej coraz powszechniejsze zastosowanie m.in. w rozpoznaniu optycznym, rozpoznawaniu mowy czy sztucznej twórczości.

dr Łukasz Chajec członek zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

Nową możliwością zastosowania AI w sieciach energetycznych może być zarządzanie urządzeniami i danymi w chmurze, co w przypadku OZE mogłoby dotyczyć autonomicznego handlu energią.

Jednym z najnowszych zastosowań jest wykorzystanie sztucznej inteligencji przy obsłudze sieci energetycznych, które są jedną z najbardziej złożonych infrastruktur, a w przypadku awarii wymagają natychmiastowych reakcji. W sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) wykorzystanie algorytmów AI i związanym z nim algorytmem Big Data obejmuje dodatkowo prognozowanie zużycia energii oraz konserwacje predykcyjną, czyli czynności prowadzące m.in. do wydłużenia eksploatacji urządzeń.