Ślad węglowy-Quiz

Twój wynik:

Jaki jest ślad węglowy przeciętnego Polaka?

Nieco ponad 9 ton CO2 rocznie

Nie o ponad 7,5 tony CO2 rocznie

Nieco ponad 10 ton CO2 rocznie

Który kraj ma największy ślad węglowy?

USA

Polska

Katar

Chiny

Ile CO2 w ciągu roku jest w stanie pochłonąć 1 hektar lasu sosnowego?

21 ton

33 tony

14 ton

45 ton

Co to jest ślad węglowy?

Rodzaj śladu ekologicznego, pokazujący jak bardzo wpływamy na klimat poprzez emisję gazów cieplarnianych

Jest to ślad zostawiony w wyniku spalania odpadów chemicznych

Jest to ślad zostawiany w kopalniach po wydobyciu węgla

Jak można ograniczyć ślad węglowy?

Mniej jeździć samochodem, częściej korzystać z roweru lub chodzić pieszo

Nie marnować jedzenia

Wymienić żarówki na oświetlenie typu LED

Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Ile CO2 jest w stanie w sumie zaabsorbować klon rosnący przez około 20 lat?

100 kg

250 kg

300 kg

546 kg

Czy ilość śladu węglowego produkowanego przez przeciętnego mieszkańca danego państwa jest uzależniony od stopnia zamożności i rozwoju gospodarczego kraju, w którym on żyje?

Tak

Nie

O ile jest w stanie zmniejszyć swój ślad węglowy w ciągu roku osoba, która ograniczy spożywane produktów zwierzęcych?

1 tona

2 tony

150 kg

365 kg

Które z poniższych państw ma najmniejszy ślad węglowy?

Polska

Francja

Etiopia

Kenia

Czy gazy cieplarniane wpływają na efekt cieplarniany?

Tak

Nie