Quiz-Woda

Twój wynik:

Jaka jest całkowita ilość wody na kuli ziemskiej?

2345,4 mln km3

1398,2 mln km3

98,8 mln km3

Najwięcej wody słodkiej znajduje się w:

w jeziorach i rzekach

w wodach podziemnych

w lodowcach i stałej pokrywie śnieżnej

Czy susza może iść w parze z powodzią?

TAK

NIE

Czy zakładanie ogrodów deszczowych jest dobrym rozwiązaniem na zatrzymanie wody w mieście?

TAK

NIE

Czym jest "szara woda"?

wodą po kąpieli

wodą po umyciu rąk

wodą po praniu

wszystkie odpowiedzi są poprawne

Ile wody zużyto w Polsce w 2019 roku ?

4,5 km3

9,2 km3

8,8 km3

Który z sektorów odpowiada za największy pobór wody w Polsce?

przemysł

sektor komunalny

rybactwo

Czy śladem wodnym nazywamy ilość wody zużytej do wyprodukowania danej rzeczy?

TAK

NIE

Czy "szara woda" może być powtórnie wykorzystana?

TAK

NIE

Mieszkańców których z poniższych krajów dotyczący problem z dostępem do czystej wody pitnej?

Europa Wschodnia

Afryka

Ameryka Północna