Metan-Quiz

Twój wynik:

Które państwo jest największym producentem gazu ziemnego?

Polska

Rosja

Chiny

Czy gaz ziemny jest nieodnawialnym źródłem energii?

Tak

Nie

Które ze zwierząt produkuje metan?

Krowa

Pies

Dzik

Co stanowi największe, naturalne źródło emisji metanu?

Rzeki

Pola

Mokradła

Lasy

Czy metan można wykorzystywać jako paliwo dla pojazdów?

Tak

Nie

W którym wieku odkryto metan?

XV

XVIII

XVI

XX

Ile litrów metanu jest tworzonych w ciągu doby w organizmie krowy?

250-400 l

300-340 l

260-370 l

500-625 l

Czy składowiska odpadów są jednym ze źródeł metanu?

Tak

Nie

Dlaczego metan jest rozważany, jako jedno z paliw dla statków kosmicznych, które mogłyby polecieć na planetę Mars?

Jest tanim paliwem

Produkuje mniej zanieczyszczeń

Gdyż na Marsie również występuje metan