Od pomysłu do 33 km nad Ziemią

Misja stratosferyczna od A-Z:

☁️ 1. Warsztaty z zakresu warunków panujących w stratosferze.
☁️ 2. Warsztaty, podczas których przygotowano probówki z nasionami roślin i składano kapsułę eksperymentalną.
☁️ 3. Przygotowanie całego układu lecącego do stratosfery - balon, systemy GPS, czujniki, spadochron, kapsuła z kamerami i podwieszonymi próbówkami z nasionami.
☁️ 4. Wypuszczenie balonu wraz z kapsułą.
☁️ 5. Śledzenie lotu balonu.
☁️ 6. Poszukiwanie kapsuły, która spadła na Ziemię.

Start – wypuszczenie balonu: Lotnisko w Gliwicach, woj. śląskie Znalezienie kapsuły – Zawadzkie, polana, woj. opolskie

Teraz czekamy na wyniki eksperymentów – wysianie przez dzieci nasion, które poleciały do stratosfery i tych pozostałych na Ziemii.

 

Zobacz podobne

Czym jest warstwa ozonowa?

Warstwa ta chroni nas przed niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym.

Czytaj

Nasza kapsuła badawcza z nasionami roślin poleciała na wysokość 33 km!

Czytaj

Dlaczego w ogóle naukowcy wysyłają balony stratosferyczne?

Czytaj