Emisja gazów cieplarnianych

Emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do ciągle wzmagającego się globalnego ocieplenia klimatu.

Szacuje się, że około 30% CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych jest magazynowane w oceanach.

Emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do ciągle wzmagającego się globalnego ocieplenia klimatu. Jednym z takich gazów, emitowanych do atmosfery, jest dwutlenek węgla. Niedocenianymi bohaterami walki ze zmianami klimatu są lasy, gleby i oceany, magazynujące gazy cieplarniane. Szacuje się, że około 30% CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych jest magazynowane w oceanach. Z kolei jedno drzewo pochłania rocznie ok. 6 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych. Naukowcy uważają jednak, że rośliny i oceany wkrótce osiągną swoją maksymalną zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla, stając się nim całkowicie nasycone.

Jedno drzewo pochłania rocznie ok. 6 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych.

Na skutek działalności człowieka ilość dwutlenku węgla jest większa niż natura jest w stanie przetworzyć, dlatego ilość gazu cieplarnianego w atmosferze gwałtownie rośnie. Z pomocą przychodzi technologia i coraz to nowe pomysły. Jednym z nich jest projekt szwajcarskiej firmy budującej zakłady wychwytujące dwutlenek węgla bezpośrednio z powietrza. Najnowsza instalacja ma pochłaniać 36 tysięcy ton CO2 rocznie.

Nawożenie dwutlenkiem węgla może mieć zastosowanie w większości upraw np. ziemniaków, pszenicy i ryżu.

Innym pomysłem jest wykorzystanie dwutlenku węgla do polepszenia stanu gleby i wzbogacenia pól uprawnych. Większa ilość dwutlenku węgla w glebie może przyspieszać proces fotosyntezy roślin, ze względu na to, że CO2 jest jednym z substratów tej reakcji.

Większa ilość dwutlenku węgla w glebie może przyspieszać proces fotosyntezy roślin, ze względu na to, że CO2 jest jednym z substratów tej reakcji.

Nowa technologia może być oparta wtłaczaniu CO2 do gleby ze zbiorników w postaci ciekłej, lub gazowej, co wymaga odpowiedniego przygotowania. Dzięki temu jednak, pola uprawne mogłyby służyć jako magazyny CO2 i dodatkowo pochłaniać szkodliwy gaz. Niedawno pojawił się również pomysł polskich naukowców polegający na wychwytywaniu dwutlenku węgla przez specjalne instalacje zawierające skoncentrowane glony. W takich hodowlach, po dostarczeniu glonom CO2, światła i pożywki, powstaje czysty tlen. A stąd już pierwszy krok do ochrony naszego klimatu.