Dziś nieco, hmm…, śmierdząca sprawa – mowa bowiem o odchodach

Odchody ludzkie i zwierzęce to nie tylko nieprzyjemny produkt naszego procesu trawienia lecz podstawa efektywnego rolnictwa.

Zwierzęce odchody już od wieków były używane jako nawozy rolnicze i ogrodnicze...

…ze względu na swe działanie takie jak poprawę aktywności mikrobiologicznej gleby, jej struktury (agregacji) i żyzności. Kał i mocz są bogate w składniki odżywcze ważne dla roślin, tj. azot, fosfor, siarka i potas. Zawierają również różne pierwiastki śladowe bezpośrednio bioprzyswajalne przez rośliny. Coraz częściej jednak ludzie starają się wykorzystać to co z pozoru niepotrzebne w bardziej niekonwencjonalny sposób.

dr Łukasz Chajec członek zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

Przykładem są tzw. toalety kompostujące, czyli specjalne toalety z systemem zmieniającym ludzkie odchody w kompost poprzez rozkład materii organicznej, dokonywany przez mikro- i makroorganizmy.

Stąd już krótka droga do wykorzystania takiego kompostu w przydomowym ogródku. To jednak tylko początek. Innym sposobem jest wykorzystanie odchodów jako biopaliwa, co może być alternatywą m.in. dla paliw kopalnianych. Paliwo takie może być źródłem taniej, niezawodnej i zrównoważonej energii, wykorzystywanej w gospodarstwach domowych. Przykładem są kraje takie jak Indie czy Chiny, w których budowanych jest wiele biogazowni bazujących na odchodach, zapewniających światło ogrzewanie i energię. Również w Europie wprowadzane są tzw. małe biogazownie.

Ciekawostką jest również zupełnie inne wykorzystanie takiego biopaliwa zastosowane w Wielkiej Brytanii do zasilania specjalnego pociągu, szynobusa o nazwie BioUltra.

Do zasilania szynobusa ma służyć biometan, pochodzący z różnych produktów odpadowych, w tym resztek pożniwnych, odpadów spożywczych, osadów ściekowych, a także właśnie z odchodów zwierzęcych i ludzkich.

Biometan zasila akumulatory tworzące napęd elektryczny szynobusa, pozwalając na redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zastępując tym samym tradycyjne tramwaje i pociągi miejskie.