Dziś momy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Poradzicie godać? Dziś momy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, skiż tego nasze pytanie

Ciekawe kiery z Wos poradzi godać (posługiwać się „gwarom ślonskom”)? Jak umjicie, napiszcie do nos cosik po naszymu kiery nie poradzi som, mo sam ściągawka…

Kiery nie poradzi som, mo sam ściągawka…

http://www.slownikslaski.pl

Kedyś kożdy bajtel umioł tyn wierszyk… w antryju, na byfyju, stoła szolka pyłno tyju

A dla tych, którzy „poradzom…” polecamy grę Robota na grubie (w wersji śląskiej)

„(…) Gra „Robota na grubie” została przygotowana w gwarze śląskiej, której odmian jest niemal tyle, ilu jest Ślązaków. Mamy nadzieję, że nie obrażą się ani osoby nie używające gwary, ani osoby posługujące się inną jej odmianą.”

LINK DO GRY: https://www.jsw.pl/fileadmin/user_files/odpowiedzialny-biznes/gra-robota-na-grubie/index.html