Czym jest bioróżnorodność? Quiz

(ang. biodiversity) to zróżnicowanie form życia na wszystkich poziomach jego organizacji.
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując nasz quiz!

Wspieramy rodziny

dotknięte pandemią

Platforma łączy skierowaną do pracowników JSW akcję #popracyzostańwdomu z działaniami na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, które realizuje Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Więcej