Czym jest bioróżnorodność? Quiz

(ang. biodiversity) to zróżnicowanie form życia na wszystkich poziomach jego organizacji.
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując nasz quiz!