Czy wiesz, że… DZISIAJ CIEKAWOSTKI Z DZIAŁU BHP


Czy wiesz, że...

Najnowocześniejszy na świecie system łączności dla ratowników jest w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa ma super nowoczesny bezprzewodowy system łączności dla ratowników górniczych. Teraz jest możliwy stały kontakt głosowy pomiędzy ratownikami, a sztabem podczas akcji ratowniczej.

Kopalniane stacje ratownicze w Ruchach Knurów i Szczygłowice dysponują najnowocześniejszym systemem łączności na świecie. Teraz ratownicy nie muszą już zwijać i rozwijać kabla do łączności w rejonie objętym akcją ratowniczą. Wystarczy, że jeden z zastępów na początku akcji rozwiesi co ok. 150 metrów lekkie repeatery (przekaźniki sygnału radiowego) i wszyscy pozostali ratownicy biorący udział w akcji mogą komunikować się między sobą i z kierownikiem akcji pod ziemią. System, poza komunikacją głosową, przesyła również dane: stan baterii, siłę sygnału itp. Wszyscy ratownicy są na bieżąco lokalizowani, co można obserwować na ekranie komputera. System może również obsługiwać lekkie kamery, które mogą być zainstalowane na hełmach ratowników.

Sprzęt może być rozbudowany o inne czujniki, m. in. umożliwi w przyszłości monitorowanie kondycji ratowników. Komunikatory Osobiste ratowników, czyli radiotelefony umieszczone w obudowie w formie ochronnika słuchu, są wyposażone w mikrofony na pałąkach, które wystarczy zbliżyć do maski, aby móc swobodnie rozmawiać. Dźwięk jest filtrowany, by minimalizować zakłócenia z otoczenia. Komunikatory Osobiste są mobilne, mocowane na kasku i po włączeniu nie wymagają obsługi. Do bazy może być podłączonych pięć zastępów oraz kierownik i sztab akcji.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest pierwszą węglową spółką w Polsce, która wprowadziła tego typu nowoczesne rozwiązanie.