Czy algi mogą być paliwem przyszłości?

Czy wiecie, że biopaliwa można produkować także z alg? To nie żart! Czy algi mogą być paliwem przyszłości?

Ze względu na coraz większą świadomość ekologiczną, a także sytuację geopolityczną obserwuję się wzrost zainteresowania biopaliwami. Do ich produkcji wykorzystuje się m.in. nasiona roślin oleistych, rośliny o wysokiej zawartości skrobi i biomasę odcelulozową (drewno, słoma).

W Japonii w 2014 na drogi wyjechał autobus komunikacji miejskiej napędzany biopaliwem z alg

„Nowym” substratem do produkcji paliwa przyszłości są algi, występujące liczniej niż rośliny lądowe, a ich potencjał energetyczny jest wysoki (niektóre gatunki alg zawierają znacznie więcej oleju niż inne rośliny). Pierwsze badania ukierunkowane na pozyskiwanie paliwa z glonów były prowadzone już latach 70. ubiegłego wieku. Aktualne procesy technologiczne umożliwiają uzyskanie z alg: biodiesla, biometanu i bioetanolu.

Z alg produkuje się:

  • BIODIESLA
  • BIOMETAN
  • BIOETANOL

Ze względu na wysoki potencjał energetyczny, spowodowany gromadzeniem dużych ilości olei, algi uważane są za nowy substrat do produkcji biopaliwa.

Produkcja konkretnego rodzaju paliwa jest możliwa dzięki wykorzystaniu odpowiedniego gatunku alg. Jest to niezwykle istotne ze względu na różnice w kumulacji materiałów zapasowych do których należą węglowodany, lipidy i białka. Hodowla glonów odbywa się zazwyczaj w warunkach naturalnych. W jednym z najnowszych projektów pozyskiwania biopaliwa zastosowano biologię syntetyczną.

Produkcja konkretnego rodzaju paliwa jest możliwa dzięki wykorzystaniu odpowiedniego gatunku alg, ze względu na różnice w kumulacji przez różne gatunki materiałów zapasowych.

Inżynieria genetyczna umożliwia „produkcję” znacznych ilości oleju w krótkim czasie bez uszkadzania glonów (genetycznie zmodyfikowane algi mogą uwalniać nieustannie olej do otoczenia).

Dzięki technikom inżynierii genetycznej uzyskano genetycznie zmodyfikowane algi, które mogą uwalniać nieustannie olej do otoczenia, dającym tym samym substrat do produkcji biopaliw.

Pionierskimi eksperymentami z użyciem biopaliwa z alg był rejs samolotu amerykańskich linii lotniczych w 2011 roku, natomiast w Japonii w 2014 roku po raz pierwszy na drogi wyjechał autobus komunikacji miejskiej.