JSW Dzieciom

Od lat JSW szczególną wagę przywiązuje do wspierania dzieci i młodzieży. Stara się wspomagać ciekawe, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w obszarze edukacji, zdrowia, ekologii, kultury i sportu. Program JSW Dzieciom adresowany jest do dzieci potrzebujących. JSW jest patronem trzech domów dziecka – Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego z Jastrzębia – Zdroju, Centrum Wsparcia Dzieci i Rodziny ,,Przystań” z Pszczyny i Domu Dziecka w Cieszynie.

To ponad 120 dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Warsztaty artystyczne, wyjazdy edukacyjne, akcje wolontariackie pracowników JSW, sprzęt dla uzdolnionej młodzieży, to tylko kilka z aktywności, jakie JSW organizuje dla podopiecznych tych placówek.

 

Dzięki wsparciu JSW dzieci z domów dziecka   uczestniczą m.in. w szeregu wyjazdów w różne zakątki Polski, w naukowych piknikach, warsztatach poświęconych komunikacji, spotkaniach z pracownikami Grupy JSW.  Dzięki tego rodzaju wydarzeniom dzieci, często po raz pierwszy mają okazję podróżować po kraju i poznawać atrakcje turystyczne.

Ładowanie postów

Brak postów

To już wszystkie posty

Błąd ładowania postów