Uwaga! Uwaga! PIĄTE WYZWANIE NAUKOWE

Jest i PIĄTE WYZWANIE NAUKOWE z obszaru ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI

A zatem ogłaszamy piąte “Wyzwanie naukowe” dla wszystkich dzieci w wieku 4-8 lat.
Temat “Wyzwania” to: ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do dzieci w wieku 4-8 lat.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Pracę konkursową zgłasza rodzic/opiekun prawny.

Nagrodą w konkursie są Warsztaty „Jak drukować w 3D?” prowadzone przez Dr hab. Andrzeja Swinarew, prof. UŚ.

Termin nadsyłania prac: 17 marca 2023 r. na adres: [email protected]

Liczymy na Waszą kreatywność!