MISJA STRATOSFERYCZNAStratosfera to warstwa atmosfery znajdująca się nad troposferą, która zaczyna się na wysokości około 10 kilometrów nad powierzchnią Ziemią i sięga do około 50 kilometrów.

Temperatura w stratosferze zmienia się wraz z wysokością. Ogólnie rzecz biorąc, temperatura w stratosferze wzrasta wraz z wysokością, co odróżnia ją od niższych warstw atmosfery, takich jak troposfera, gdzie temperatura zazwyczaj maleje wraz z wysokością.

W dolnej części stratosfery, na granicy ze stratopauzą (ok. 50 km nad powierzchnią Ziemi), temperatura jest stosunkowo niska i wynosi około -60°C. Następnie, wraz z poruszaniem się w górę, temperatura zaczyna stopniowo wzrastać – na granicy z mezosferą, temperatura osiąga około -15°C. Jest to najwyższa temperatura w stratosferze, ale nadal jest stosunkowo niska w porównaniu do warstw atmosferycznych znajdujących się poniżej i powyżej.

Najciekawszą cechą stratosfery jest obecność tzw. warstwy ozonowej.

Ozon to specjalny gaz, który chroni Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Warstwa ozonowa znajduje się na wysokości od około 10 do 50 kilometrów i jest bardzo ważna dla życia na Ziemi. Niestety, nad niektórymi obszarami ziemi warstwa ozonowa jest uszkodzona przez chemikalia, takie jak freony, które są emitowane przez przemysł i samochody.

Stratosfera jest fascynującym miejscem w naszej atmosferze, które jest pełne tajemnic i zjawisk wartych badania.

Stratosfera jest miejscem dla wysoko latających samolotów badawczych i balonów stratosferycznych. Te misje naukowe pozwalają na przeprowadzanie różnorodnych badań i eksperymentów, w tym analizę składu atmosfery, monitorowanie zmian klimatycznych i badanie wpływu człowieka na naszą planetę.